فروشگاه اینترنتی تخفیف بازان
اعتماد به نفس

اعتماد به نفس؟!

اعتماد به نفس انواع مختلفی داره، من اینجا میخوام عزت نفس رو به دو دسته کلی تقسیم کنم: 1.اعتماد به نفس سالم این نوع اعتماد به نفس از تصور ما…