فروشگاه اینترنتی تخفیف بازان
کتابخانه دستغیب

بازسازی قدیمی ترین کتابخانه شیراز

در سال 1327 در ضلع جنوبی باغ موزه پارس اولین و قدیمی ترین کتابخانه استان فارس احداث شده است. در ابتدا این کتابخانه با نام کتابخانه ملی پارس شناخته می…