فروشگاه اینترنتی تخفیف بازان
شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای مختلف

ویروس کرونا و مشاغل؛ فرصت یا تهدید

با شیوع بیماری کووید 19 و رشد سریع آن در سراسر جهان، همه مشاغل به نوعی با بحران ورشکستگی یا ضرر مالی شدید مواجه شده اند. در این بین ویروس…