فروشگاه اینترنتی تخفیف بازان

مسجد نصیرالملک شیراز

محال است ایرانی باشی و اسم مسجد نصیر الملک شیراز به گوشت نخورده باشد. مسجد نصیرالملک یا همان مسجد صورتی در سال 1255 به دستور میرزا حسن علی ملقب به…